Сімейним законодавством України визначено, що батьки зобов’язані утримувати дитину, піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Одним із шляхів виконання обов’язків батьків щодо дітей є виплата аліментів, які є власністю дитини, хоча і не завжди використовуються ними особисто, а як правило, батьком чи матір’ю, на ім’я якого виплачуються, в інтересах дитини.

Перш за все необхідно зазначити те, що аліменти виплачуються як по взаємній згоді батьків дитини так і за рішенням суду, якщо такої згоди не досягнуто.

Верховна Рада України 03.07.2018 року ухвалила законопроект №8296 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання.

 

Завданням даного закону є забезпечення конституційного права дітей на достатній життєвий рівень та покращення матеріального забезпечення дітей у випадках, коли батьки не можуть дійти згоди щодо способу утримання дітей.

18.06.2018 року до Верховної ради України подано Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» № 8490.

Даний законопроект спрямований на удосконалення положень законодавства та забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Так, передбачається внесення змін до ст. ст. 130, 220, 284, 303, 309 Кримінального процесуального кодексу  України, ст. 1191 Цивільного кодексу України та ст. ст. 2, 4 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».

Припинення шлюбних відносин може відбуватися в адміністративному чи судовому порядку, в залежності від ряду обставин. Так, коли подружжя немає дітей та обоє з подружжя не заперечують проти розірвання шлюбу, то оформлення його припинення здійснюється в органі реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання подружжя або одного з них.

Що стосується подружжя, яке має дітей, то шлюб між ними може бути розірваним лише в судовому порядку. Позовні заяви, як правило пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання або перебування особи, проте, такі позови також можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.

Часто чуємо про подвійне громадянство в Україні, проте не всі розуміємо що це таке.

Що ж, почнемо з того, що подвійне громадянство може бути тоді, коли людина має одночасно громадянство двох або більше держав. Набуття ще одного громадянства можливе для особи, якщо між країнами, громадянином, яких має намір стати особа,  укладено договір про подвійне громадянство, тобто, коли обидві країни визнають за своїми громадянами наявність обох громадянств як рівноцінних. Слід зазначити, що на сьогоднішній день, країн, які підписали між собою такого роду договори – небагато, серед них, наприклад, Франція – з Канадою.

В Україні існує єдине громадянство, що встановлено ст. 4 Конституції України.

 1. Необхідно отримати висновок про доцільність усиновлення дитини дружини (чоловіка), звернувшись до служби у справах дітей за місцем проживання дитини.

Конституцією України та Законом України «Про безоплатну правову допомогу» гарантована можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу.

Таким чином, громадяни України, іноземці, особи без громадянства, біженці чи особи, які потребують додаткового захисту мають право безкоштовно отримати послуги юридичного характеру, а саме отримати правову інформацію, консультації і роз'яснення з правових питань, послуги зі складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, крім документів процесуального характеру, а також отримати допомогу в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги та медіації.

Щодо вторинної правової допомоги, то на сьогоднішній день, не всі категорії осіб мають право на неї, а лише вичерпний перелік, визначений статтею 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

       В Україні можуть з’явитися спеціалісти з визначення розміру моральної шкоди, скільки 23.05.2018 року Верховною Радою України одержано проект Закону України «Про регулювання діяльності з визначення розміру моральної (немайнової) шкоди».

       Передбачається, що законом буде встановлено організаційні та правові засади діяльності спеціалістів з визначення розміру моральної (немайнової) шкоди, завданої фізичній або юридичній особі, з метою забезпечення захисту прав та законних інтересів учасників такої діяльності.

11.06.2018 року Президент України Петро Порошенко підписав Закон України « Про вищий антикорупційний суд » за № 7440, який оприлюднено 13.06.2018 року.

Даний закон був однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, а його прийняття стало, так би сигналом про те, що країна розпочала серйозну боротьбу з корупцією.

На підставі вказаного закону передбачається внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального процесуального кодексу України, Закону України "Про Вищу раду правосуддя" та до Закону України "Про судоустрій і статус суддів».

 

 1. Реєстрація місця проживання малолітньої дитини з одночасним зняттям з реєстрації місця проживання малолітньої дитини (можливо окремо).

Необхідно звернутися до ЦНАП за новим місцем проживання.

Необхідні документи для нотаріуса для посвідчення договору дарування:

 1. Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна від органу опіки та піклування за місцем знаходження майна (у випадку дарування квартири дитині) ( розпорядження про надання дозволу на укладення угод стосовно житла (майна), право власності на яке або право користування яким має дитина).
 2. Документи, що підтверджують право власності на житло/майно, яке відчужується та має бути подароване (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, свідоцтво на право власності, договір купівлі-продажу, міни, дарування тощо). Якщо документ, що підтверджує майнові права не міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухомість, то нотаріус може відправити заявника в бюро технічної інвентаризації за інформаційною довідкою про те, за ким було зареєстровано майно станом на 01 січня 2013 року).

17.06.2018 року набуде чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 року № 2275-VIII, крім частини другої статті 23 цього Закону, що регулює питання переходу частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства, яка набере чинності 17.06.2019 року (далі – Закон).

На сьогоднішній день стрімко розвивається галузь будівництва і все частіше з’являються нові багатоквартирні будинки, оскільки попит на квартири в таких будинках стає популярним.

Крім того, у багатоквартирних будинках також є нежитлові приміщення та допоміжні приміщення, але кому вони належать та хто може ними вільно користуватися не завжди мешканцям будинку зрозуміло і коли співвласники будинку заявляють про свої права на такі приміщення, виникають проблеми з іншими мешканцями будинку.

Відтак, необхідно розглянути, до якого правового режиму власності належать допоміжні приміщення у багатоквартирному будинку. Розглянемо на прикладі горища, яке в будинках може бути «захоплено» одним із мешканців будинку з метою улаштування масандри.

Необхідно звернути увагу, що не завжди суди дотримуються однієї позиції щодо розуміння поняття «грошове зобов’язання» та в одних і тих же правовідносинах неоднаково застосовують відповідальність за порушення грошового зобов’язання. При цьому важливим залишається питання, які зобов’язання є грошовими.

Перш за все, необхідно розібратися, що таке зобов’язання згідно чинного законодавства України. Частина 1 статті 509 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) зазначає, що зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплати гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

 • Україна, м. Київ, Вул. Паторжинського, 4, оф. 8
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • forcelexcompany@gmail.com
 • Ідентифікаційний код юридичної особи 41340202
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Форс Лекс»
Зворотній зв'язок