Реєстрація торгової марки складається з багатьох етапів та є довготривалою процедурою, але щоб реєстрація була виконана успішно, необхідно звертатися до професіоналів.

Однією із найперших рекомендованих, однак не обов’язкових процедур є попередня перевірка торгової марки на тотожність і схожість перед поданням заявки на реєстрацію торгової марки (знаку для товарів і послуг), щоб впевнитися, що в реєстрі відсутня тотожна торгова марка за її словесною чи зображувальною частиною, оскільки процедура реєстрації торгової марки довготривала, а коли виявиться, що існує тотожна торгова марка, то буде відмовлено у реєстрації знаку, а кошти і час ніхто вже не поверне.

Реєстрація торгової марки розпочинається з подання заявки.

Заявка про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні подається до Укрпатенту через представника на підставі довіреності або через патентного повіреного.

Заявка складається українською мовою. Якщо деякі документи заявки викладено іншою мовою, ніж українська, то переклад цих документів на українську мову слід надіслати до Укрпатенту протягом двох місяців від дати подання заявки.

Заявка повинна стосуватися одного знака.

Всі документи заявки повинні бути оформлені так, щоб їх можна було зберігати тривалий час і безпосередньо відтворювати в необхідній кількості.

Кожний документ, що додається до заявки, повинен бути на окремому аркуші. Всі аркуші заявки нумеруються послідовно арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Заява про реєстрацію знака і документи, що додаються до заявки, подаються в одному примірнику.

Якщо знак заявляється на реєстрацію у чорно-білому виконанні, зображення знака подається у п'яти примірниках.

Якщо знак заявляється на реєстрацію у кольоровому виконанні - зображення знака подається у десяти примірниках.

Перелік товарів і/або послуг, для яких заявлено знак на реєстрацію, наводиться на окремому аркуші, якщо немає можливості розмістити перелік у розділі заяви під кодом (511).

Заявка повинна містити:

 1. Заяву про реєстрацію знака, бланк якої затверджений чинним законодавством України.
 2. Зображення знака, що заявляється.

Зображення знака, що заявляється на реєстрацію, подається у вигляді фотокопії або друкарського відбитка розміром 8 х 8 см.

Якщо заявляється об'ємний знак, його фотокопія подається у такому ракурсі, який дає можливість уявити весь об'єкт в цілому.

Крім того, додатково надаються зображення всіх необхідних проекцій позначення, які дають можливість мати вичерпну уяву про знак.

Якщо як знак заявляється етикетка, вона подається як зображення знака, при умові, що її розмір не перевищує 14 х 14 см.

Фотокопії чи друкарські відбитки повинні бути контрастними, чіткими і мають подаватися у зазначеному під кодом (591) заяви кольорі або поєднанні кольорів.

На кожний кольоровий варіант знака подається окрема заявка.

Якщо на реєстрацію як знак заявляється звукове (світлове) позначення, то таке позначення надається у вигляді фонограми (відеозапису) на аудіо-, відеокасеті. Якщо як знак заявляється виключно колір або поєднання кольорів, подається необхідна кількість відбитків з поверхнею, на яку нанесено заявлений на реєстрацію колір або поєднання кольорів.

Зазначені знаки реєструються Укрпатентом при наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації.

Разом із зображенням подається опис знака, якщо знак має словесну частину або відноситься до знаків, які не складаються з графічних позначень.

Якщо словесний знак чи його частина не мають смислового значення, то зазначається спосіб його утворення, наприклад, початкові склади декількох слів, абревіатура, вигадане слово тощо.

Якщо словесне позначення не поширене в українській мові (наприклад, спеціальний термін, застаріле слово), то зазначається його значення.

Якщо словесний знак чи його частина подаються іноземною мовою, то для знаків, що мають смислове значення, необхідно додати його переклад українською мовою і транслітерацію літерами українського алфавіту.

Якщо на реєстрацію заявляється звуковий знак, то зазначається вид звука (музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження та інше). Для позначення, в якому використовується музичний твір, в описі наводиться його нотний запис.

Якщо на реєстрацію заявляється світловий знак, то наводиться характеристика світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості.

Якщо як знак заявляється виключно колір або поєднання кольорів, то до заявки можуть додаватися приклади їх використання.

Якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольорів як розрізняльної ознаки свого знака, то він зобов'язаний:

 • заявити про це і вказати в заяві колір чи поєднання кольорів, охорону яких він просить;
 • подати в заявці кольорові зображення вказаного знака.
 1. Перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП.
 2. Документи, що додаються до заявки.

До документів, що додаються до заявки, належать:

 • документ про оплату збору за подання заявки, в тому числі за експертизу, оформлений відповідно до вимог Положення про порядок сплати зборів, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. №

Наприклад, за подання заявки на знак одним заявником необхідно сплатити 1000 грн.; 500 грн. додатково необхідно сплатити за подання в заявці кольорового зображення знака; додатково також за включення до знака позначення, що відображує назву держави "Україна" доведеться сплатити 6000 грн. та інший перелік витрат, що вказаний в Положенні про порядок сплати зборів, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716.

 • копія попередньої заявки, засвідчена відомством країни подання, якщо заявник бажає скористатись правом на пріоритет згідно з пунктом 1 статті 9 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

Якщо заявник бажає скористатися правом зазначеного пріоритету, то разом із заявкою або протягом трьох місяців від дати її подання, необхідно подати заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та копію попередньої заявки, засвідчену відомством країни подання. Переклад попередньої заявки українською мовою подається разом з заявою або на запит Укрпатенту у строки, зазначені у запиті.

 

 • документ, що підтверджує показ експонатів з використанням заявленого знака на офіційній або на офіційно визнаній міжнародній виставці, якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету згідно з пунктом 2 статті 9 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» пріоритет знака, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, може бути встановлено за датою відкриття виставки, якщо заявка надійшла до Установи протягом шести місяців від зазначеної дати.

Якщо заявник бажає скористатися правом зазначеного пріоритету, то разом із заявкою або протягом трьох місяців від дати її подання, необхідно подати заяву про пріоритет та документ, що підтверджує показ заявленого знака на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці. Документ засвідчується адміністрацією або оргкомітетом виставки. Переклад документа українською мовою подається разом із заявою або на повідомлення Укрпатента у строки, зазначені у повідомленні.

Документ має містити найменування особи, яка експонувала товари і/або послуги, зображення знака, перелік товарів і/або послуг, які експонувались під цим знаком та дату початку відкритого показу товарів і/або послуг на виставці.

 • довіреність на ім'я представника, якщо заявка подається через такого.

Довіреність видається заявником у довільній письмовій формі і не потребує нотаріального посвідчення. Якщо довіреність надійшла до Укрпатенту мовою оригіналу, до неї додається переклад довіреності українською мовою.

В довіреності зазначається:

 • ім'я особи, якій вона видана;
 • обсяг повноважень представника;
 • дата її вчинення, без якої довіреність вважається недійсною.

Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо довіреність видається юридичною особою України, підпис засвідчується печаткою.

Строк дії довіреності, що видана в Україні, не може перевищувати трьох років.

Якщо строк дії не зазначений, довіреність, що видана в Україні, вважається дійсною протягом одного року від дати її вчинення.

Довіреність, що видана за межами України, складається за правилами і видається на строк, передбачений законодавством країни, в якій вона вчинена.

5) документи, що підтверджують право заявника на використання у заявленому позначенні елементів, про які йдеться у пункті 1 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

 • державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
 • офіційні назви держав;
 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
 • офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
 • нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

6) статут колективного знака, якщо заявником є об'єднання осіб, що займаються виробництвом товарів або наданням послуг зі спільними характерними ознаками, а заявку подано до набуття чинності Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і діловодство за нею не завершено на 1 липня 1994 року.

Наступний етап після подання заявки з усіма документам є проведення експертизи заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг.

Експертиза заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг складається з таких етапів:

 1. Встановлення дати подання заявки.

Заявкам надається реєстраційний номер. Зареєстрована заявка і збір за її подання поверненню не підлягають.

Для встановлення дати подання заявки, матеріали, що повинні містити:

 • клопотання про реєстрацію знака, викладене українською мовою у довільній формі;
 • відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;
 • зображення знака, що заявляється на реєстрацію;
 • перелік товарів або послуг, для яких заявляється знак.

При наявності вищевказаних матеріалів, Украпатент приймає рішення про встановлення дати подання заявки.

У рішенні про встановлення дати подання заявки зазначаються номер заявки і відомості щодо пріоритету, якщо такий заявлено, без перевірки підстав для встановлення пріоритету.

 1. Експертиза заявки за формальними ознаками.

Задачею експертизи заявки за формальними ознаками є встановлення відповідності заявки вимогам статті 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та обсягу прав, що заявляються заявником.

Під час експертизи за формальними ознаками перевіряється наявність:

а) заяви про реєстрацію знака;

б) зазначення в заяві повного імені або найменування заявника, його адреси;

в) зображення знака, який заявляється на реєстрацію;

г) переліку товарів і/або послуг, згрупованих за класами МКТП;

ґ) необхідних відомостей щодо представника в разі наявності такого;

д) копії попередньої (попередніх) заявки (заявок), якщо заявник бажає скористатись правом на пріоритет згідно з пунктом 1 статті 9 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

е) документа, що підтверджує показ експонатів з використанням заявленого знака на офіційній або на офіційно визнаній міжнародній виставці, якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету відповідно до пункту 2 статті 9 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

є) документа про сплату збору за подання заявки, в тому числі за експертизу;

ж) довіреності, виданої представнику;

з) перекладу документів або витягів з них, необхідних для проведення експертизи, які додаються до заявки, якщо вони подані не українською мовою.

 1. Експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак.

Задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони.

Експертиза заявки по суті складається з:

 • перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1, 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
 • перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3, 4 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення Укрпатенту, особисто або через свого представника брати участь у розгляді заявки, якщо при проведенні експертизи виникає необхідність у додаткових роз'ясненнях стосовно матеріалів заявки або відповідності заявленого знака умовам реєстрації.

Такий розгляд проводиться за пропозицією Укрпатенту або за клопотанням заявника.

До клопотання заявника додається документ про оплату переговорів або експертної наради за поданою заявкою.

Після проведення експертизи, приймається рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг або рішення про відхилення заявки.

При встановленні відповідності заявленого на реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним для всіх тих товарів і послуг, для яких заявлено реєстрацію знака, Украпатент виносить рішення про реєстрацію знака відносно усього переліку товарів і/або послуг.

Якщо встановлено невідповідність заявленого на реєстрацію знака умовам надання правової охорони, для усього переліку товарів і/або послуг або його частини, то заявнику надсилається повідомлення з наведенням обґрунтованих доводів, що можуть стати підставою для відмови в реєстрації знака повністю або відносно частини товарів і/або послуг.

Якщо Украпатент виніс рішення про реєстрацію знака відносно усього переліку товарів і/або послуг, то проводиться реєстрація знака для товарів і послуг і публікація відомостей про видачу свідоцтва.

На підставі рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг та за наявністю документа про сплату збору за видачу свідоцтва Украпатент здійснює державну реєстрацію знака у Реєстрі відповідно і публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про видачу свідоцтва.

Останнім етапом успішного завершення реєстрації торгової марки є видача свідоцтва.

Видача свідоцтва здійснюється Укрпатентом у місячний строк після державної реєстрації знака.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору.

 • Україна, м. Київ, Вул. Паторжинського, 4, оф. 8
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • forcelexcompany@gmail.com
 • Ідентифікаційний код юридичної особи 41340202
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Форс Лекс»
Зворотній зв'язок