Що потрібно знати та на що звертати увагу під час проведення обшуку?

Так, насамперед слід сказати, що обшуком є примусове обстеження житла, іншого володіння особи, приміщень, споруд, ділянок місцевості, окремих громадян (ст. 234- 236 КПК України), метою якого є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук може бути проведено як в житловому приміщенні так і в нежитловому, в офісі, фактично у будь-якої фізичної чи юридичної особи за необхідністю та вимогами досудового слідства. Будь-яка особа може стати понятим чи безпосередньо тією особою, приватна власність якої обшукується. Тому пропоную взяти собі на озброєння деякі правила, якими зобов’язані керуватись слідчі чи прокурори під час проведення обшуків, з метою запобігання порушень Ваших прав та інтересів з боку правоохоронних органів.

Перш за все сліз зазначити, що якщо ж до вас все таки завітав прокурор чи слідчий, то у нього обов’язково має бути ухвала про дозвіл на проведення такого обшуку. Така ухвала повинна бути пред'явлена особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі. Якщо обшук проводиться на підприємстві ухвала повинна бути надана керівникові такого підприємства або іншому представникові даного підприємства. При цьому, звертаємо увагу на те, що обшук також може бути проведений у відсутності особи, тоді копія ухвали та протокол про проведення обшуку залишається на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Перш за все потрібно зберігати спокій та уважно слідкувати за тим, що відбувається в приміщенні, де проводиться обшук, кожна деталь має значення для подальшого розвитку подій. Не дозволяйте спровокувати себе на протиправні дії, адже опір представникам правоохоронних органів при виконанні ними службових обов’язків передбачає кримінальну відповідальність за ст. 342 КК України.

Отже, перед початком обшуку рекомендую попросити осіб, які мають намір провести у Вас обшук, пред'явити свої посвідчення, для ознайомлення з посадою, званням, прізвищем, ім'ям та по батькові особи, яка проводить обшук.

Зверніть увагу на те, що право на проведення обшуку має лише слідчий чи прокурор в провадженні якого перебуває кримінальне провадження. (ч.1 ст. 236 КПК України). При цьому, посвідчення особи мають співпадати з особою, якій ухвалою слідчого судді дозволено провести обшук, а у разі, якщо у змісті ухвали зазначена інша особа, ніж та, яка прийшла до вас з обшуком, та особа права на його проведення не має. В такому разі ви можете викликати поліцію.

Інколи в резолютивній частині ухвали слідчий суддя може доручити проведення обшуку групі слідчих чи групі прокурорів, при цьому вказавши їх повну посаду, звання прізвище, ім'я та по батькові. В такому разі, в мотивувальній частині вказаної ухвали повинно бути зазначено, що досудове розслідування по даному кримінальному проваджені відповідно до постанови начальника слідчого відділу/ прокурора здійснюється групою слідчих/прокурорів.

А відтак, разом з ухвалою слідчий або прокурор повинен надати Вам для ознайомлення Постанову про призначення групи слідчих щодо розслідування вказаного кримінального провадження, а також Витяг з ЄРДР, де можуть міститсь відомості про зазначених слідчих.

Зверніть увагу на те, що відповідно до ч. 4 ст. 223, ч.2 ст. 236 КПК України обшук проводиться у період часу з 06 до 22 години, тобто в той час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка володіє приміщенням в якому планується провести обшук. Лише окремих випадках, за рішенням слідчого/прокурора така слідча дія, як обшук, може бути проведена і в нічний час.

Для проведення обшуку також можуть бути запрошені потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження, спеціаліст, та особи чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені під час проведення даної слідчої дії, про що зазначено в ч.1 ст. 236 КПК України. Якщо ж Ви маєте статус свідка по кримінальному провадженні, то можете вимагати, що під час обшуку був присутній адвокат, право на якого передбачено п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК України.

Отже, на що потрібно звертати увагу в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку?

 • Чи вказано в ухвалі саме те місце або приміщення, в якому слідчий або прокурор має намір провести обшук. Так, у разі якщо в ухвалі вказано інше приміщення, не вірно зазначена його адреса чи не в повному обсязі, то підстав для проведення обшуку немає.
 • Чи вказано особу, якій належить житло чи інше володіння або особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. Якщо такі відомості відсутні чи зазначено не вірно, то підстав для обшуку - не має.
 • Чи вказано прокурора або слідчого, якому доручається провести обшук, його прізвище, ім'я та по батькові, його звання та посаду.  Якщо відомості про особу, яка виявила намір провести таку слідчу дію не відповідають відомостям про особу про яку зазначено в ухвалі, та відсутні будь - які докази, що службова особа входить до складу слідчої групи, то не має підстав для проведення обшуку.
 • Чи зазначено чіткий перелік речей, документів або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
 • Чи вказано в ухвалі строк її дії, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. Якщо термін протягом якого дана ухвала повинна бути реалізована пропущений, то підстав для проведення обшуку також відсутні. Виявивши вказані порушення, Ви має право заперечити в проведені такого обшуку та звернутися в поліцію і заявити, про вчинення щодо Вас кримінального правопорушення, передбаченого ст. 162 КК України, а саме незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, якщо ж слідчий чи прокурор все таки будуть намагатись провести незаконно обшук. У разі, якщо обшук все таки буде проведений, то вам необхідно зазначити у протоколі обшуку про виявлені порушення, та детально їх описати.

Отже, коли обшук неминучий, ви повинні звертути увагу на те, щоб слідчий чи прокурор  запросив не менше двох понятих, при цьому вони не можуть бути потерпілими, родичами підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівниками правоохоронних органів, особами, заінтересованими в результатах кримінального провадження (ч. 7 ст. 223 КПК України). У разі, якщо у вас є сумніви щодо заінтересованості понятих у результаті проведення обшуку, Ви маєте право заявити про їх заміну на інших осіб.

Звертніть увагу на те, що перед початком проведення обшуку слідчий або прокурор зобов’язаний роз'яснити понятим та учасникам процесу їх права та обов'язки, передбачені КПК України, а також про їх відповідальність ( ч. 3 ст. 223, ст. 237 КПК України) та повідомити учасникам слідчої дії за яких умов буде проведено обшук, його порядок та послідовність. Також вони мають повідомити про застосування технічних засобів фіксації, роз'яснити умови та порядок їх використання, але застосування їх не виключає участі понятих. Крім того, слідчий чи прокурор мають запропонувати добровільно видати зазначені в ухвалі предмети, документи, цінності або вказати місце, де переховується злочинець.

Разом з тим ви можете добровільно передати ті документи (предмети, цінності), які перераховані в ухвалі слідчого судді, але не забудьте зробити їх копії, оскільки в подальшому у Вас можуть виникнути труднощі в їх отримані.

Слід зазначити, що згідно  ст. 236 КПК України, під час обшуку слідчий або прокурор має право (вчинити наступні дії:

 • заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність;
 • обшукувати осіб, які присутні в житлі чи іншому володінні. В такому разі обшук особи повинен бути здійснений особами однієї статті;
 • відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити;
 • проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла (іншого володіння) особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження;
 • вилучати предмети, які вилучені законом з обігу незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Зверніть увагу на те, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, який визначений в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Під час проведення обшуку радимо Вам заявити  клопотання про проведення фіксування проведення обшуку технічними засобами та зазначити про це в протоколі проведення обшуку

Ви маєте право вимагати, щоб поняті та інші учасники даної слідчої дії особисто бачили всі дії, які здійснюються особами, які проводять обшук, оскільки в подальшому вказані особи можуть бути допитані по кримінальному провадженні та надати слідству й суду відомі їм обставини.

Вимагати присутність всіх осіб в приміщенні, де проводиться обшук, а також недопущення відвідування будь-якими особами інших приміщень до закінчення обшуку в конкретному приміщенні.

Оскільки обшук проводитися слідчим/прокурором, то поняті повинні завжди знаходитися саме біля цієї особи. Крім того, перебувати одночасно більше, ніж в одному приміщенні, вони не можуть. Отже, будь-які дії, проведені іншими особами (оперативними співробітниками) у відсутності слідчого/прокурора і понятих, будуть протизаконними.

Не залишайте слідчого чи прокурора, інших осіб, які прийшли з ними без спостереження. Таким чином, Ви перешкодите «підкиданню» небажаних предметів, які надалі можуть бути використані як докази.

На що потрібно звертати увагу при ознайомлені з протоколу обшуку та опису вилучених предметів?

 1. При наявності "вільних місць" у протоколі, їх слід прочеркнути чи вимагати їх заповнення, з метою уникнути небажаних "дописок".
 2. Час початку та час закінчення проведення обшуку, які зазначені в протоколі повинні відповідати дійсному такому часові.
 3. У протоколі повинна міститься інформація про всіх осіб, які приймали участь у проведені обшуку, тобто їх прізвища, імена, по батькові, дати народження, місця проживання.
 4. У протоколі повинна міститься інформація про те, що особи, які беруть участь у обшуку, заздалегідь повідомлені про застосування технічних засобів фіксації, про їх характеристики та носіїв інформації, про умови та порядок їх використання;
 5. Послідовність, умови проведення обшуку, що викладені в протоколі повинні відповідати дійсним обставинам;
 6. Всі вилучені предмети, документи і цінності мають бути перераховані в протоколі з точним зазначенням їх кількості, міри, ваги, індивідуальних ознак і, по можливості, вартості. У протоколі повинно бути зазначено, в якому місці і за яких обставин були виявлені такі предмети (документи/ цінності), видані вони добровільно чи вилучені примусово. При вилучені комп'ютерної техніки, її окремих пристроїв, блоки, звертайте увагу на те, щоб у протоколі було зазначено їх заводські або серійні номери, а також інші відомості, необхідні для їх точної ідентифікації. Вимагайте повного та чіткого перерахування в протоколі та опису вилученого майна всіх вилучених предметів і документів.
 7. Протокол повинен містить всі зауваження, які були заявлені учасниками слідчої дії під час проведення обшуку, якщо такі були.
 8. Протокол має бути підписаний усіма учасниками обшуку ( ч. 5 ст. 104 КПК України).

Якщо Ви при цьому виявили розбіжності, то необхідно відразу занести до такого протоколу відповідні зауваження (ч. 3 і 5 ст. 104 КПК України).

Раджу звернути увагу на те, що примірник протоколу та опису вилученого майна повинен бути ідентичний з тим протоколом та описом, який залишається у слідчого чи прокурора.

Отже, сподіваємось, що до Вас не ні слідчий ні прокурор не завітає з ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку та не завдасть вам клопоту. Проте, якщо така ситуація вже ж таки станеться, то будемо раді, якщо дана стаття вам стане в пригоді.

 • Україна, м. Київ, Вул. Паторжинського, 4, оф. 8
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • forcelexcompany@gmail.com
 • Ідентифікаційний код юридичної особи 41340202
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Форс Лекс»
Зворотній зв'язок