Перш за все зазначимо, що зняти особу з реєстрації можливо двома шляхами, один з яких позасудовий, а інший, більш складніший, - судовий.

Статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» визначено підстави для зняття реєстрації місця проживання.

Отже, зняти особу з реєстрації місця проживання можливо на підставі:

 • заяви особи або її представника, що подається до органу реєстрації;
 • судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
 • свідоцтва про смерть;
 • паспорта або паспортного документа, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;
 • інших документів, які свідчать про припинення: підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства; підстав для проживання або перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту; підстав на право користування житловим приміщенням.

Разом із заявою необхідно подати наступні документи:

 • документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

Якщо заяву подає представник особи, то додатково подається документ, що посвідчує особу представника або документ, що підтверджує повноваження особи як представника (законного представника).

Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників. Зняття з реєстрації здійснюється в день звернення особи. За заявою особи зняття з реєстрації може бути здійснено одночасно з реєстрацією нового місця проживання з урахуванням вимог, визначених частиною одинадцятою статті 6 цього Закону.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.

 

На перший погляд, здається все доволі просто, проте як діяти, якщо виникає питання як примусово зняти особу із реєстрації у своїй квартирі чи будинку, якщо вона не є власником і не проживає там, а добровільно знятися із місця реєстрації особа не бажає або немає можливості, оскільки проживає в іншій місцевості чи за кордоном.

З цього приводу слід заначити, що ст. 41 Конституції України та ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.1997 року, відповідно до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», Першого протоколу та протоколів № 2, № 4, № 7 та № 11 до Конвенції, закріплено принцип непорушності права приватної власності, а це означає, що особа має право на безперешкодне користування своїм майном,  має право володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном на власний розсуд, вчиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Якщо ж право власності особи порушене, то вона, згідно ст. 16 Цивільного кодексу України, має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Власник житлового приміщення в будь-який час може звернутись до суду з позовом про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням та зняття з реєстрації. Так, у правовій позиції Судової палати у цивільних справах Верховного суду України у справі №6-709цс16 зазначається, що власник має право вимагати від осіб, які не є членами його сім'ї, а також не відносяться до кола осіб, які постійно проживають разом з ним і ведуть з ним спільне господарство, усунення порушень свого права власності у будь-який час. Після набрання судового рішення законної сили, власнику житлового приміщення необхідно звернутись з рішенням суду та заявою про зняття з реєстрації місця проживання особи до органів реєстрації: до виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, за місцезнаходженням житлового приміщення, або до центру надання адміністративних послуг за місцезнаходженням житлового приміщення, в якому зареєстрована особа.

Інша справа, коли постає питання щодо зняття з реєстрації члена сім'ї власника.

Статтею 405 ЦК України передбачено, що член сім'ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім'ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

В такому разі власник житлового приміщення має право звернутись до суду з позовом про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим  приміщенням та зняття з реєстрації.

 

 При цьому, якщо житлове приміщення знаходиться у приватній власності, то звернутись до суду можливо після спливу 1 року з моменту припинення проживання члена його сім’ї у цьому житловому приміщенні, а якщо житлове приміщення знаходиться у комунальній або державній власності – після 6 місяців.

Вагомим моментом є те, що суду необхідно надати документальні підтвердження не проживання особи у приміщенні, якими є: довідка про склад сім'ї, рішення суду або свідоцтво про розірвання шлюбу, що підтвердить, що особа, котру хочуть зняти з реєстрації не є членом вашої сім’ї. При цьому постане завдання доведення підстави для зняття з реєстрації – проживання протягом року в житлі не за місцем реєстрації, а також та те, що з даною особою не ведеться спільного господарства.

Для того щоб підтвердити факт відсутності члена сім’ї необхідно звернутись до представника балансоутримувача (ЖЕК, або Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) для отримання акту про не проживання особи за місцем реєстрації. Таких актів повинно бути не менше 3-х протягом 6 місяців.

Щодо формування позовних вимог, то відповідно до статті 7 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання", зняття з реєстрації місця проживання здійснюється в день звернення особи, на підставі заяви особи, судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; свідоцтва про смерть; паспорта або паспортного документа, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку.

Таким чином, в прохальній частині слід вказати вимогу «позбавлення права користування житловим приміщенням». Так, рішенням ВСУ №825/1335/13-а від 01 березня 2016 року вказується, що у разі будь-яких обмежень у здійсненні права користування та розпорядження своїм майном власник має право вимагати усунення відповідних перешкод, зокрема, шляхом зняття особи з реєстрації місця проживання, пред’явивши разом з тим одну із таких вимог: позбавлення права власності на житлове приміщення;  позбавлення права користування житловим приміщенням; про виселення; визнання особи безвісно відсутньою; оголошення фізичної особи померлою.

Коли всі документи зібрані, необхідно звернутись до суду за місцем знаходження житлового приміщення з позовом про:

 • визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщення та зняття з місця реєстрації;
 • позбавлення права власності на житлове приміщення;
 • визнання особи безвісно відсутньою;
 • оголошення фізичної особи померлою.

Отже, якщо у належному Вам житлі зареєстрована особа, яка тривалий час не проживає за місцем реєстрації, то Ви маєте право зняти дану особу з реєстрації. Разом з тим, кожна конкретна ситуація є індивідуальною, має багато нюансів, а тому слід звертати особливу увагу них за-для досягнення максимально позитивного результату.

 • Україна, м. Київ, Вул. Паторжинського, 4, оф. 8
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • forcelexcompany@gmail.com
 • Ідентифікаційний код юридичної особи 41340202
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Форс Лекс»
Зворотній зв'язок