Інтернетом шириться інформація, що з 1 листопада в Україні неможливо буде оформити спадщину та договори дарування. Команда Force Lex хоче надати свій аналіз законодавства щодо цього питання, оскільки вважає, що вказана інформація є неправдивою.

Дійсно, 29 липня 2015 року Вищий адміністративний Суд України прийняв постанову у справі № 826/6080/13-а (режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48368034), якою визнав незаконною та скасував Постанову Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства». Зазначена постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231, затверджувала Порядок проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Тобто, наче б то, з 1 листопада в Україні не буде оцінювачів, що можуть здійснювати оцінку у випадку оформлення спадкових прав чи договору дарування, а нотаріуси, у свою чергу, проводити такі нотаріальні дії без оцінки не зможуть, тому, в такому випадку, оформити спадщину та договір дарування буде не можливо.

Однак, команда Force Lex не може погодитися з такою позицією.

Зокрема, відповідно до п. 1.18 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, що затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5 нотаріус посвідчує правочин, який передбачає будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомості та об’єкти незавершеного будівництва, крім їх успадкування та дарування, за наявності документа про сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб, обчисленого з ціни, зазначеної у правочині, але не нижче вартості такого нерухомого майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності згідно з вимогами нормативно-правових актів з оцінки майна, у випадках, визначених статтею 172 Податкового кодексу України, та висновку про вартість майна. У справах нотаріуса залишається копія висновку про вартість майна, складеного суб’єктом оціночної діяльності, на якій проставляється відмітка «згідно з оригіналом» із зазначенням дати та проставленням підпису нотаріуса. Звіт про оцінку майна повертається особам, що його подали.

Згідно з п.п. 174.2.1. п. 174.2. ст. 174 Податкового кодексу України об'єкти спадщини оподатковуються за нульовою ставкою: об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.

Відповідно до п. 174.6. ст. 174 Податкового кодексу України об’єкти дарування, зазначені в пункті 174.1 цієї статті, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини.

Пункт 174.8. статті 174 Податкового кодексу України у разі спадкування будь-яких об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається. Якщо об’єкти, подаровані платнику податку, оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається. В інших випадках отримання доходів у вигляді об’єктів спадщини/дарунків об’єктом оподаткування є оціночна вартість таких об’єктів спадщини/дарунків, визначена згідно із законом.

Згідно абз. 8 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» зазначено, що проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках оподаткування майна згідно з законом, крім випадків визначення розміру податку при спадкуванні власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою.

Відтак, якщо спадкодавець і спадкоємець/дарувальник і обдаровуваний є родичами першого та другого ступеня споріднення, то проводити оцінку майна для оформлення спадщини та договору дарування не потрібно.

Але Ви скажете, а як бути із тим, коли успадковують чи дарують родичі, які відносяться до інших ступенів споріднення чи інші особи, адже оцінка майна у даному випадку буде обов'язковою, оскільки дані особи не звільнені від оподаткування відповідно до норм Податкового кодексу України.

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» визначає правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів.

Згідно абз. 1 до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» оціночна діяльність може здійснюватися у таких формах: практична діяльність з оцінки майна, яка полягає у практичному виконанні оцінки майна та всіх процедур, пов'язаних з нею, відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами з оцінки майна.

Тобто, Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» є спеціальним нормативно-правовим актом, що регулює порядок оцінки майна та професійну оціночну діяльність в Україні.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» суб'єктами оціночної діяльності є: суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону; органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що є у комунальній власності, та у складі яких працюють оцінювачі.

Згідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог цього Закону.

Разом з тим, відповідно до п. 5 Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду державного майна України від 14.03.2002 року № 479 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 24.03.2015 № 402) сертифікат видається за напрямами та спеціалізаціями у межах таких напрямів, а саме:

напрям 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі":

спеціалізація 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них";

спеціалізація 1.2 "Оцінка машин і обладнання";

спеціалізація 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів";

спеціалізація 1.4 "Оцінка літальних апаратів";

спеціалізація 1.5 "Оцінка судноплавних засобів";

спеціалізація 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність";

спеціалізація 1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність";

напрям 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності":

спеціалізація 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)";

спеціалізація 2.2 "Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності".

Відтак, оцінку майна під час оформлення спадщини чи договору дарування, коли цього вимагає чинне законодавство України здійснюють оцінювачі чи суб'єкти оціночної діяльності, що мають кваліфікаційне свідоцтво оцінювача та внесені до Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності за відповідним напрямом та спеціалізацією.

 

 

 

  • Україна, м. Київ, Вул. Паторжинського, 4, оф. 8
  • 073 163 43 09
  • 073 163 43 09
  • 073 163 43 09
  • 073 163 43 09
  • forcelexcompany@gmail.com
  • Ідентифікаційний код юридичної особи 41340202
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Форс Лекс»
Зворотній зв'язок