Сімейним законодавством України визначено, що батьки зобов’язані утримувати дитину, піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Одним із шляхів виконання обов’язків батьків щодо дітей є виплата аліментів, які є власністю дитини, хоча і не завжди використовуються ними особисто, а як правило, батьком чи матір’ю, на ім’я якого виплачуються, в інтересах дитини.

Перш за все необхідно зазначити те, що аліменти виплачуються як по взаємній згоді батьків дитини так і за рішенням суду, якщо такої згоди не досягнуто.

Вагомим є той факт, що позов про присудження аліментів на утримання дитини може бути подано в наступних випадка:

- коли батьки дитини перебувають у зареєстрованому шлюбі;

- якщо шлюб розірвано;

- якщо батьки ніколи не перебували у шлюбі між собою.

Таким чином, незалежно від того в яких відносинах перебувають батьки між собою, дитина має право на аліменти з боку недобросовісного батька чи матері.

Та оскільки, дитина не має повної цивільної дієздатності аби звернутися до суду за захистом свої прав та інтересів, позов про стягнення аліментів подається в її інтересах тим з батьків, з ким проживає дитина або опікуном чи піклувальником. Опікун повинен офіційно мати цей статус, що підтверджується документами з органів опіки. Родичі, з якими живе дитина без оформлення опікунства не мають права на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів, доки не стануть опікунами офіційно. Також, одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або з власної ініціативи вирішити питання про стягнення аліментів на дитину. Відповідні роз’яснення надані в абз. 7 п. 16 постанови Пленуму від 30 березня 2007 р № 3.

Для звернення до суду з позовом про стягнення аліментів необхідні наступні документи:

докази наявності доходів у платника;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія рішення суду про розлучення;

копія паспорта, ІПН позивача;

позовна заява з додатками для відповідача.

 

Позов про стягнення аліментів на дитину в Україні може подаватися за місцем проживання або перебування позивача.

Позивачі у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.

 

Строки виплати аліментів:

  • по досягненню повноліття дитини;
  • по досягненню двадцяти трьох років (за умови, що дитина продовжує навчання та батьки вони можуть надавати матеріальну допомогу).

 

Позов про стягнення аліментів може бути пред’явлено до суду доки існує право на отримання фінансової допомоги.

Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред'явлення позову, а в разі подання заяви про видачу судового наказу - із дня подання такої заяви.

Крім того, можуть бути присуджені аліменти за минулий час, якщо позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за три роки.

 

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину, станом на липень 2018 року, не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а це  779, 5  грн - на дитину до 6 років, 972 грн - для дитини від 6 до 18 років)

Разом з тим, розмір аліментів може бути змінено за рішенням суду за ініціативою як одержувача, так і платника аліментів, у зв’язку зі зміною матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я одного з батьків та, зокрема, з урахуванням судом наступних обставин:

- стан здоров'я та матеріальне становище дитини;

- стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;

- наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;

- наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів;

- доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;

- інші обставини, що мають істотне значення.

 

При цьому, якщо позовні вимоги про зміну розміру аліментів буде задоволено, то нова сума буде стягуватися з дня набрання законної сили рішенням суду, а не з моменту пред'явлення позову.

 

Також, за рішенням суду, батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину рішенням, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби та повністю або частково звільнити його від сплати заборгованості за аліментами, якщо вона виникла у зв'язку з його тяжкою хворобою платника аліментів або іншою обставиною, що має істотне значення.

 

Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). Разом з тим, укладення такого договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

Якщо ж все таки виникла заборгованості по сплаті аліментів, то одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1 %  суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 %  заборгованості, при цьому розмір неустойки може бути зменшений судом.

Крім вищевказаного, слід зазначити, що батьки, незалежно від того, що вони сплачують аліменти на дитину,  зобов'язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо). Їх розмір визначається за домовленістю або за рішенням суду. У випадку, якщо було укладено договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно, той з батьків, хто проживає окремо, зобов’язаний брати участь у додаткових витратах на дитину. 

  • Україна, м. Київ, Вул. Паторжинського, 4, оф. 8
  • 073 163 43 09
  • 073 163 43 09
  • 073 163 43 09
  • 073 163 43 09
  • forcelexcompany@gmail.com
  • Ідентифікаційний код юридичної особи 41340202
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Форс Лекс»
Зворотній зв'язок