Часто чуємо про подвійне громадянство в Україні, проте не всі розуміємо що це таке.

Що ж, почнемо з того, що подвійне громадянство може бути тоді, коли людина має одночасно громадянство двох або більше держав. Набуття ще одного громадянства можливе для особи, якщо між країнами, громадянином, яких має намір стати особа,  укладено договір про подвійне громадянство, тобто, коли обидві країни визнають за своїми громадянами наявність обох громадянств як рівноцінних. Слід зазначити, що на сьогоднішній день, країн, які підписали між собою такого роду договори – небагато, серед них, наприклад, Франція – з Канадою.

В Україні існує єдине громадянство, що встановлено ст. 4 Конституції України.

При цьому, в Законі України «Про громадянство» немає навіть визначення подвійного громадянства, оскільки за законодавством України, набуття громадянства іншої країни, зі збереженням українського неможливо.

Разом з тим, це не означає, що українцям заборонено мати інші громадянства, а лише те, що  друге громадянство і документи, які підтверджують це громадянство, не визнаються українським законодавством і не діють на території України.

Так, наприклад, якщо особа має паспорт громадянина України та громадянина Кіпру, то на території України визнаватиметься лише паспорт громадянина України, в той же час та території Кіпру – лише громадянство Кіпру. При цьому, дана особа може користуватись будь-яким паспортом на свій вибір, наприклад на території Словаччини чи іншої країни. Таким чином, в Україні не забороняється мати водночас українське громадянство та громадянство іншої країни, проте в такому разі, друге громадянство просто не визнаватиметься в наші країні.

Фактично, громадянин України, може одночасно набути громадянство іншої країни, не повідомляючи державні органи України про отримання іншого паспорту, оскільки такого обов’язку та, відповідно штрафних санкцій за неповідомлення, законодавством не визначено. Крім того, Законом України не визначено обов’язку та порядку перевірки наявності у особи паспорту іншої країни.

Слід звернути увагу на те, що законодавством України не передбачено ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності за набуття громадянином України громадянства іншої країни.

Разом з тим, слід наголосити на тому, що ст. 19 Закону України «Про громадянство України» визначено перелік підстав, за яких особа може втратити громадянство України, серед яких:

 1. добровільне набуття  громадянином  України   громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
 2. набуття особою  громадянства України на підставі статті 9  Закону України «Про громадянство»  внаслідок  обману,  свідомого  подання  неправдивих відомостей або фальшивих документів;
 3. добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до   законодавства   цієї  держави  не  є  військовим обов'язком  чи  альтернативною  (невійськовою)  службою.

 

               При цьому, автоматичного припинення громадянства в таких випадках не відбувається, а лише за відповідним повідомленням. Так, Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері громадянства готує подання разом  із  необхідними  документами про втрату особами громадянства України і  надсилає  його  на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства. Після чого, Президент України приймає рішення і видає указ  відповідно  до  Конституції України   і   Закону  про  припинення громадянства України.               Також слід зазначити, що саме Президент України визначає порядок провадження  за  заявами  і  поданнями  з питань громадянства та виконання прийнятих рішень, а також затверджує Положення про Комісію при Президентові України
з питань громадянства.               Громадянство України припиняється у особи, щодо якої подано та розглянуто подання про припинення громадянства в день видання  відповідного  указу Президента  України.               Як приклад, 26 липня 2017 року Президент України Петро Порошенко видав Указ про припинення громадянства колишнього Голови Одеської обласної адміністрації Міхеїла Саакашвілі. Проте, останній не погодився з рішенням Голови держави та, намагаючись повернути собі громадянство України, звернувся до суду з позовною заявою до Президента України про визнання незаконним Указу Президента України від 26.07.2018 року № 196/2017.                В той же час, законодавством України не передбачено спеціальної процедури, за якої можна було б контролювати набуття громадянами України громадянства інших держав. Українська влада може дізнатися про друге громадянство шляхом надсилання запиту офіційним органам іншої країни про те, чи має ця людина громадянство цієї країни. Джерелами інформації можуть стати також і бази даних митних відомств та податкових органів, з яких можна дізнатись на який паспорт зареєстрована компанія або за якими паспортами людина перетинала кордон.               Слід зазначити, що оскільки обов'язку перевіряти наявність у людей другого громадянства законодавством не передбачено, та навіть, якщо і буде становлено, що громадянин України набув громадянства іншої країни, не позбавляючись українського громадянства, існує велика ймовірність того, що громадянство України може залишитись за цією особою, оскільки Президент України не зобов’язаний цього робити, а йому надане таке право за відповідним поданням Комісії при Президентові України з питань громадянства.               По суті, у зв’язку з тим, що в Україні не визначена процедура контролю за набуттям громадянами України громадянства інших держав, та не встановлено чітких норми про вступ і вихід з громадянства України, схеми автоматичного позбавлення українського громадянства, велика кількість осіб використовують це у своїх інтересах, в тому числі політики та бізнесмени, хоча згідно з Законом України "Про державну службу", на державну службу не має права претендувати особа, яка має інше громадянство, крім українського.

 • Україна, м. Київ, Вул. Паторжинського, 4, оф. 8
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • forcelexcompany@gmail.com
 • Ідентифікаційний код юридичної особи 41340202
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Форс Лекс»
Зворотній зв'язок