1. Необхідно отримати висновок про доцільність усиновлення дитини дружини (чоловіка), звернувшись до служби у справах дітей за місцем проживання дитини.

Перелік документів, необхідних для отримання висновку:

1) копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу (у двох примірниках);

2) копія свідоцтва про шлюб;

3) висновок про стан здоров'я заявника;

4) довідка про наявність чи відсутність судимості;

5) копія свідоцтва про народження дитини;

6) письмова згода батьків дитини на усиновлення, засвідчена нотаріусом, або згода того з подружжя, дитину якого усиновляє інший з подружжя;

7) копія рішення суду про позбавлення батьківських прав.

Строк, протягом якого надається послуга 

Протягом 10 днів з дня звернення  служба у справах дітей складає акт обстеження житлово-побутових умов дитини, з'ясовує чи згодна дитина на усиновлення, розглядає питання про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини і готує проект відповідного висновку.

Послуга надається безоплатно. 

Вимоги до усиновлювача:

 1. дієздатна особа віком не молодша 21-ого року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини;
 2. особа, яка старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на 15 років;
 3. особа повинна перебувати в офіційному шлюбі з матір’ю дитини.

Особи, які не можуть бути усиновлювачем:

1) обмежені у дієздатності;

2) визнані недієздатними;

3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

4) були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;

5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

7) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;

10) були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;

11) за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду;

12) є особами без громадянства;

13) перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3-6, 8 і 10 цієї статті не може бути усиновлювачем.

 1. Звернення до суду з заявою про усиновлення дитини

Заява подається особисто (представник не може подати) особою, яка бажає усиновити дитину.

Заява про усиновлення дитини повинна містити: найменування суду, до якого подається заява, ім'я, місце проживання заявника, а також прізвище, ім'я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, її місце проживання, відомості про стан здоров'я дитини.

Заява про усиновлення дитини може також містити клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові, дати, місця народження дитини, про запис заявника матір'ю або батьком дитини.

До заяви про усиновлення дитини додається:

1) копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, - при усиновленні дитини одним із подружжя;

2) медичний висновок про стан здоров'я заявника;

3) довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;

4) документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;

5) інші документи, визначені законом.

До розгляду справи суд залучає як заінтересовану особу -  орган опіки та піклування, який повинен надати суду наступні документи:

 1. висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.
 2. акт обстеження умов життя заявника, складений за місцем його проживання;
 3. свідоцтво про народження дитини;
 4. медичний висновок про стан здоров'я дитини, про її фізичний і розумовий розвиток;
 5. у випадках, встановлених законом, згода батьків, опікуна, піклувальника дитини, закладу охорони здоров'я або навчального закладу, а також самої дитини на усиновлення.

Суд при винесенні рішення враховує наступні обставини:

1) стан здоров'я та матеріальне становище особи, яка бажає усиновити дитину, її сімейний стан та умови проживання, ставлення до виховання дитини;

2) мотиви, на підставі яких особа бажає усиновити дитину;

3) мотиви того, чому другий із подружжя не бажає бути усиновлювачем, якщо лише один із подружжя подав заяву про усиновлення;

4) взаємовідповідність особи, яка бажає усиновити дитину, та дитини, а також те, як довго ця особа опікується вже дитиною;

5) особу дитини та стан її здоров'я;

6) ставлення дитини до особи, яка бажає її усиновити.

 1. Отримання нового свідоцтва про народження, звернувшись до органів ДРАЦС з рішенням суду про усиновлення, яке набрало законної сили.
 • Україна, м. Київ, Вул. Паторжинського, 4, оф. 8
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • forcelexcompany@gmail.com
 • Ідентифікаційний код юридичної особи 41340202
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Форс Лекс»
Зворотній зв'язок