Конституцією України та Законом України «Про безоплатну правову допомогу» гарантована можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу.

Таким чином, громадяни України, іноземці, особи без громадянства, біженці чи особи, які потребують додаткового захисту мають право безкоштовно отримати послуги юридичного характеру, а саме отримати правову інформацію, консультації і роз'яснення з правових питань, послуги зі складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, крім документів процесуального характеру, а також отримати допомогу в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги та медіації.

Щодо вторинної правової допомоги, то на сьогоднішній день, не всі категорії осіб мають право на неї, а лише вичерпний перелік, визначений статтею 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Безоплатна вторинна правова допомога, на відміну від первинної, є вже більш розширеною та передбачає отримання послуг захисту особи, здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами та зі складання документів процесуального характеру.

Безоплатну первинну правову допомогу в Україні надають органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи приватного права та спеціалізовані установи, а вторинну правову допомогу - центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

При головних управліннях юстиції були створені громадські приймальні, до яких особа має право надіслати звернення про надання безоплатної первинної допомоги, яке розглядається протягом 30 календарних днів, а коли особа просить лише про надання правової інформації – протягом 15 календарних днів. Крім того, в таких приймальнях також проводиться особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги.

Щодо безоплатної вторинної правової допомоги, то її надають адвокати за контрактом, які відбираються за результатами конкурсу та призначаються  центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги після прийняття рішення про надання такої допомоги.

Центр також може укласти договір з адвокатом, включеним до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору про її надання.

Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний протягом десяти днів з дня надходження звернення прийняти рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Разом з тим, адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, може бути замінено, якщо він хворіє, неналежно виконує свої зобов'язання за умовами договору, не дотримується порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги або його виключено з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Також слід звернути увагу на те, що особі може бути й відмовлено в наданні безоплатної вторинної правової допомоги у випадку, якщо вона не належить до жодної з категорій осіб, передбачених ч. 1 ст. 14 Закону України «Про надання безоплатної правової допомоги» чи подала неправдиві відомості або фальшиві документи. Також особі відмовляється у наданні вказаних послуг, у разі неправомірних вимог щодо відновлення чи захисту її прав. Якщо особі раніше вже надавалася безоплатна вторинна правова допомога з того ж питання, це також є підставо для відмови у наданні безоплатної вторинної правової допомоги. Окрім того, якщо особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якої звертається за наданням безоплатної вторинної правової допомоги  - також приймається рішення про відмову.

Підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги є вичерпними та містяться у ст. 20 Закону України «Про надання безоплатної правової допомоги».

Разом з тим, якщо особа не погоджується з рішенням про відмову у наданні їй правової допомоги, то дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушили порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної правової допомоги та не надали якісну правову допомогу, можуть бути оскаржені в до суду та в адміністративному порядку.

Порядок оскарження дій щодо надання безоплатної правової допомоги визначений у ст. 30 вищевказаного закону.

Рішення Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги з підстав, передбачених п. 135 ч. 1 ст.20 цього Закону, підлягає оскарженню разом з поданням позовної заяви про захист або відновлення її прав у спорі (справі), для вирішення якого така допомога запитувалася, до суду, в який подана така позовна заява.

Протягом п’яти днів з дня надходження скарги до суду має бути прийняте результативне рішення. Така скарга може розглядатися в судовому засіданні з викликом позивача та/або представника Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, якщо виникає необхідність у цьому.

Якщо буде встановлено, що скарга є обґрунтованою, то суд в ухвалі про відкриття провадження у справі визнає оскаржуване рішення, дії чи бездіяльність неправомірними.

 Крім того, суд може зобов’язати Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначити позивачу адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом та відшкодувати позивачу, за наявності підстав, понесені ним витрати на правову допомогу, пов’язану з підготовкою та поданням позовної заяви, в розмірі, що не може перевищувати відповідний розмір оплати діяльності суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Проте, як правило, позовні вимоги є необґрунтованими та, відповідно, судді приймають рішення не на користь скаржника.

 

Прикладом є справа № 825/1129/17 в якій суддею Чернігівського окружного адміністративного суду Соломко І.І. 14 серпня 2017 року винесено Постанову, якою у задоволенні адміністративного позову відмовлено повністю.

Зі змісту постанови вбачається, що особа звернулася до суду з адміністративним позовом до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, в якому просила суд визнати протиправними дії відповідача, які виразилися у відмові замінити адвоката та зобов'язанні відповідача призначити позивачу іншого адвоката, зобов'язати відповідача відшкодувати заподіяну позивачу моральну шкоду в розмірі 10000,00 грн. та застосувати заходи адміністративного характеру до адвоката позивача у зв'язку з невиконанням своїх обов'язків.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що він звернувся до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, де йому було призначено адвоката, проте в зв'язку з невиконанням цим адвокатом своїх обов'язків, він звернувся до відповідача з проханням замінити призначеного адвоката на іншого, в задоволенні якого йому було відмовлено, внаслідок чого йому була завдана моральна шкода.

Комісією з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги Ради адвокатів Чернігівської області складено висновок, в якому зазначено, що підстав для притягнення відповідача не вбачає.

Разом з тим, суд у своєму рішенні посилався на те, що адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, може бути замінено лише з підстав, визначених статтею 24 Закону, у разі: 1) хвороби адвоката; 2) неналежного виконання адвокатом своїх зобов'язань за умовами договору; 3) недотримання ним порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги; 4) виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Та, оскільки докази на підтвердження наявності таких підстав відсутні в матеріалах справи, та, всупереч твердженням позивача, у справі наявний доказ, що підтверджує відсутність підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та встановлено, що ним надано юридичні послуги своєчасно та повно, суд прийняв рішення відмовити у позовних вимогах.

Щодо відшкодування моральної шкоди суд зазначив, що позивачем не доведено, що існує причинно-наслідковий зв'язок між моральними стражданнями та діями відповідача, не доведено, що саме дії відповідача призвели до заподіяння йому моральних страждань, а тому позовна вимога про відшкодування моральної шкоди задоволенню не підлягає.

Аналогічного висновку дійшов Чернігівський окружний адміністративний суд у справі 825/961/17 за позовом особи до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області про зобов'язання вчинити певні дії та стягнення моральної шкоди, який 13 липня 2017 року прийняв Постанову про відмову у задоволенні адміністративного позову у повному обсязі.

Звертаємо увагу, що з метою формування в Україні ефективної системи безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, Указу Президента України від 9 червня 2006 р. № 509 “Про Концепцію формування системи безоплатної правової допомоги в Україні” Кабінет Міністрів України було утворено Координаційний центр з надання правової допомоги, одним із основних завдань якого є організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення здійснення повноважень Мін’юсту у сфері надання безоплатної правової допомоги.

На сайті Координаційного центру з надання правової допомоги можна знайти чимало корисної інформації, для осіб, які потребують безоплатної правової допомоги, в тому числі місце розміщення та контакти регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, знайти перелік адвокатів, що включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

  • Україна, м. Київ, Вул. Паторжинського, 4, оф. 8
  • 073 163 43 09
  • 073 163 43 09
  • 073 163 43 09
  • 073 163 43 09
  • forcelexcompany@gmail.com
  • Ідентифікаційний код юридичної особи 41340202
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Форс Лекс»
Зворотній зв'язок