Вас затримали правоохоронні органи👩‍✈️ Зберігайте спокій Ви маєте права, використовуйте їх
Пам'ятайте, у разі затримання за підозрою у вчиненні злочину Вас мають якнайшвидше, але в будь-якому випадку не пізніше 7️⃣2️⃣ годин або звільнити, або доставити до суду 👩‍💼 для обрання запобіжного заходу! Довше без рішення суду Вас не мають права тримати!!!

Вас намагаються звільнити з роботи? А чи законно діє роботодавець⁉️ Розберемося...
Перш за все, звернемо увагу на те, що розірвання трудових відносин може бути:
- За бажанням працівника (ст. 38, 39 КЗпП)
- За угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП)
- За ініціативою власника (ст. 40, 41 КЗпП).

У даному випуску Force Lex розповість, як здійснюється державний контроль за додержанням законодавства про працю.

Отже, державний контроль за додержанням законодавства про працю проводяться інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів. Такі перевірки здійснюються у формі:

 • інспекційних відвідувань;
 • невиїзних інспектувань.

Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів.

Інспектори Держпраці керуються у своїй діяльності Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 823, з яким Ви самостійно можете ознайомитись, перейшовши за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/823-2019-%D0%BF/print.

Звертаємо Вашу увагу на те, що під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці повинен:

 • пред’явити своє службове посвідчення;
 • надати копію направлення на проведення інспекційного відвідування та зробити запис у журналі реєстрації перевірок (на вимогу).

Інспектор має право:

 • вимагати для ознайомлення документи та/або їх копій або витяги з документів, пояснення, доступ до всіх видів приміщень, організації робочого місця. Такі вимоги є обов’язковими для виконання.
 • ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
 • ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування;
 • залучати працівників правоохоронних органів;
 • фіксувати проведення інспекційного відвідування, у тому числі з питань виявлення неоформлених трудових відносин, засобами аудіо-, фото- та відеотехніки.

За результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються:

 • акт інспекційного відвідування (невиїзного інспектування);
 • припис щодо їх усунення (в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю).

Ви можете зазначити в акті свої зауваження перед тим, к підписати його. Акт складається у 2 примірниках, один з яких залишається у Вас (суб’єкт господарювання).

Що стосується припису, то він є обов’язковим для виконання. Інспектор письмово вимагає усунути порушення законодавства про працю, які ним виявлені та встановлює для цього відповідні строки.

У разі встановлення строку більше ніж три місяці у приписі визначається графік та заплановані заходи щодо усунення виявлених порушень з відповідним інформуванням інспектора праці згідно з визначеною у приписі періодичністю.

Припис, як і акт, складається у двох примірниках, які підписуються інспектором праці, який проводив інспекційне відвідування або невиїзне інспектування, та об’єктом відвідування або уповноваженою ним особою.

Один примірник припису залишається у Вас (об’єкта відвідування).

Важливо!

Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені відповідно у 10-денний та одноденний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.

Якщо ж Ви не незгодні й з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці, то таке рішення може бути оскаржене до Голови або заступника Голови Держпраці.

Скарга буде розглядатися протягом 30-ти днів.

Тож, Force Lex бажає не потрапляти до неприємних ситуацій та дотримуватись законодавства про працю.

Нагадаємо, що якщо дитина проживає з одним із батьків, то вивезти її за кордон можливо:

- за наявності рішення суду про визначення місця проживання дитини;

- за рішенням суду про надання дозволу на виїзд за кордон;

- за наявності нотаріально посвідчено згоди другого з батьків.

 

Проте, є ще один спосіб – звернутись до органу опіки та піклування та отримати рішення про дозвіл на виїзд дитини за кордон.

Перш за все зазначимо, що зняти особу з реєстрації можливо двома шляхами, один з яких позасудовий, а інший, більш складніший, - судовий.

Статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» визначено підстави для зняття реєстрації місця проживання.

Отже, зняти особу з реєстрації місця проживання можливо на підставі:

 • заяви особи або її представника, що подається до органу реєстрації;
 • судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
 • свідоцтва про смерть;
 • паспорта або паспортного документа, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;
 • інших документів, які свідчать про припинення: підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства; підстав для проживання або перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту; підстав на право користування житловим приміщенням.

Перш за все необхідно зазначити, що авторське право виникає з моменту створення твору. Тобто, як тільки ви зробили останній мазок пензлика на своїй картині, ви набули авторські права на цю картину. Фактично автор, створивши твір, набуває прав власності на нього, але разом із тим, в Україні передбачений механізм реєстрації авторських прав, якою займається Державна служба інтелектуальної власності України, яка здійснює облік авторів та видає відповідні свідоцтва.

               У результаті створення твору, автор отримує ряд прав, як особистого, так і майнового характеру.

               Особисті немайнові права автора нерозривно пов’язані з особою автора та не можуть бути відчужені, разом з тим,  майнові права можуть бути відчуженими.

               Особисті немайнові права і майнові права авторів  та  їх  правонаступників,  пов'язані  із  створенням   та використанням  творів  науки,  літератури  і мистецтва -авторське право,  і права виконавців,  виробників фонограм  і  відеограм  та організацій мовлення - суміжні права охороняє Закон України «Про авторське право і суміжні права» (далі - Закон).

 

Муралом є художній розпис стін будинків, який являється предметом образотворчого мистецтва.

Останнім часом мурали ми можемо бачити все частіше та серед українських міст, найбільша їх кількість зосереджена у Києві.

Історія мурал-арту в Києві розпочалася кілька років тому, хоча в світовій практиці їх створення розпочато ще у 70-ті роки. Одним із перших масштабних проектів був мурал на Великій Житомирській, створений вуличними художниками «Інтересні казки».

            В українців складаються різні погляди на створення муралів, комусь подобається, а хтось невдоволений таким витвором мистецтва. Нещодавно у м. Дніпро було створено черговий мурал, загальною площею у 300 кв. м. на якому зображено чоловіка з пакетом, що дивиться на Ейфелеву вежу, який викликав різні погляди.

Авторські права на мурали має лише художник. Майнові права можуть належати замовнику мурала (міська влада). Використовувати фото мурала у комерційній діяльності можливе лише за згодою автора твору, разом з тим, з огляду на те, що мурал, як правило зображується в публічному місці, де перебуває багато людей, діє свобода панорами, а відповідно, будь-яка особа може робити фото муралу для задоволення своїх власних культурних та соціальних потреб.

Практично будь-яка особа на сьогоднішній день, особливо подорожуючи різними країнами, може зробити фото з допомогою свого телефону, фотоапарату чи іншого гаджету, на яких зафіксувати своє власне зображення, інших людей, пейзажі, природу, скульптури, пам’ятки та інше. Проте, як виявляється, не всі об’єкти, які потрапляють в об’єктив камери, можна фотографувати, розповсюджувати та використовувати.

Звернемо увагу на поняття «Свобода панорами», яке передбачає можливість фото- і відеозйомки будівель, скульптур, картин тощо, які постійно перебувають у громадських місцях і охороняються авторським правом, а також їх вільне розповсюдження без згоди автора. Таким чином, автор таких об’єктів не може заборонити таке використання та вимагати авторської винагороди за використання його творчості.Це правило, яке стосується творів архітектури, пам’ятників, скульптури та дозволяє створювати зображення цих творів та використовувати їх.

При цьому, свобода панорами стосується лише тих творів, які постійно знаходяться в громадських місцях, де постійний потік великої кількості людей та, як правило, кожна країна визначає таке місце по-своєму (дороги, сквери, парки тощо).

Інтернетом шириться інформація, що з 1 листопада в Україні неможливо буде оформити спадщину та договори дарування. Команда Force Lex хоче надати свій аналіз законодавства щодо цього питання, оскільки вважає, що вказана інформація є неправдивою.

Дійсно, 29 липня 2015 року Вищий адміністративний Суд України прийняв постанову у справі № 826/6080/13-а (режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48368034), якою визнав незаконною та скасував Постанову Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства». Зазначена постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231, затверджувала Порядок проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Розглянемо наступну ситуацію:

Громадянин бажає припинити свою частку (1/2) у праві спільної часткової власності на неподільну квартиру, якою він фактично не користується, та зобов’язати  іншого співвласника (1/2 частки ) сплатити йому ринкову вартість його частки.

 

            Отже, аби реалізувати свої наміри, співвласник має звернутись до суду з позовною заявою про припинення права власності позивача на частку у спільному майні шляхом виплати йому компенсації та визнання права власності в цілому на майно за відповідачем, в якій дотримуючись вимог ст. 175 ЦПК України, зазначити: електронні адреси сторін (п. 2 ч. 3 ст. 175 ЦПК України), ціну позову та обґрунтований розрахунок сум, що підлягають стягненню (п. 3 ч. 3 ст. 175 ЦПК України), відомості щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до позову (п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України), попередній (орієнтований) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс або очікує понести у зв’язку з розглядом справи (п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України), підтвердження позивача про те що ним не подано іншого позову до цього ж відповідача, з тим самим предметом та з тих же підстав (п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України).

      Проблема несплати аліментів в Україні стоїть дуже гостро, про що свідчить невтішна статистика: за останні 10-15 років кількість жінок, які самі виховують дітей, зросла у 20 разів, а у 2017 році в країні офіційно було зареєстровано майже 7 млн. позовів до суду про стягнення аліментів.

При цьому, як бачимо, чоловіки не охоче проявляють ініціативу сплачувати кошти добровільно, за взаємною згодою з матір’ю дитини, водночас жінка, з якою залишається жити дитина, змушена вчиняти ряд дій, аби стягнути ці аліменти, щоразу стикаючись з рядом перешкод.

Так, наприклад, часто не добросовісний батько, не бажаючи ділитися заробленими коштами, всіляко намагається уникнути відповідальності та одним із його способів є свідоме ігнорування судових повісток, які повертаються із закінченням строку зберігання до суду. Деякі навіть приховують місце свого проживання від колишньої дружини, та вчиняють дії спрямовані на зняття з реєстрації свого місця проживання.

Проте, на кожну дію є протидія. Домогтися стягнення аліментів на дитину за рішенням суду все-таки вийде. Тож для цього необхідно знати наступне.

Поняття секретного заповіту розкривається у ст. 1249 ЦК України, відповідно до якої секретним є заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом.

Якщо особа, яка виявила намір скласти секретний заповіт, звернулась до нотаріуса, то він, в свою чергу, повинен роз’яснити заповідачу, що текст заповіту має бути викладений таким чином, щоб розпорядження заповідача не викликало неясностей чи суперечок після відкриття спадщини. Це має важливе значення на практиці, оскільки часто трапляється, що заповідач у зв’язку з юридичною неграмотністю або через неуважність, склав неправильно заповіт, як приклад невірно вказав адресу майна, яке переходить у спадок, що породжує за собою низку юридичних наслідків, судові спори, в тому числі спадкування не по заповіту, а за законом.

В день смерті особи відкривається спадщина, після чого протягом 6 місяців спадкоємець має звернутися за останнім місцем проживання спадкодавця або за місцезнаходженням більшої частини його майна до приватного або державного нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. На підставі заяви нотаріус відкриває спадкову справу. Справу про спадщину може бути відкрито тільки в одній нотаріальній конторі, тому  перед заведенням спадкової справи нотаріус за даними Спадкового реєстру перевіряє наявність заведеної такої ж спадкової справи. У разі підтвердження цього факту нотаріус відмовляє у прийнятті, рекомендуючи спадкоємцеві подати заяву за місцезнаходженням цієї справи, а в разі потреби вимагає цю справу для подальшого провадження.

            Для того, щоб оформити право власності на спадкове майно, нотаріусу необхідно подати ряд документів, які відрізняються між собою в залежності від того в якому порядку спадкується майно (за законом чи по заповіту).

Змоделюємо ситуацію, коли наприклад 01.01.2017 року померла мати. ЇЇ доньки, з якими вона не спілкувалась та які проживали за кордоном, дізнались про подію 01.07.2018 року, тобто через півтора року. Після матері залишилась спадщина: трикімнатна квартира. Як вчинити сестрам, аби оформити спадкове майно.

 

            Так, перш за все, необхідно зазначити, що за місцем проживання, в день смерті матері відкривається спадщина, тобто 01.01.2018 року.

            Оскільки сестри на момент смерті не проживали з матір’ю, то по відношенню до них не може бути застосований п. 3 ст. 1269 ЦК України, відповідно до якого спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї.

 • Україна, м. Київ, Вул. Паторжинського, 4, оф. 8
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • 073 163 43 09
 • forcelexcompany@gmail.com
 • Ідентифікаційний код юридичної особи 41340202
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Форс Лекс»
Зворотній зв'язок